EN DEHORS DES MURS DU PALAIS – Het Noord-Brabants Museum

VISCH & VAN LITH
4 maart 2020

Het Noordbrabants Museum presenteert een duotentoonstelling met hedendaagse kunst van de Brabantse kunstenaars Henk Visch en Gijs van Lith. De tentoonstelling is vernoemd naar een van de werken En dehors des murs du palais en bevindt zich letterlijk buiten de paleismuren van het museum. Henk Visch en Gijs van Lith behoren tot een verschillende generatie. Hun kunst is wezenlijk anders, maar juist daarom interessant om samen te brengen. Want hoe interacteren de werken met elkaar? Trekken ze elkaar aan of stoten ze elkaar af? En welk spel ontstaat er tussen abstractie en figuratie?

In het werk van Van Lith is geen referentie meer naar de zichtbare werkelijkheid. In plaats daarvan staat het materiaal en de werkwijze centraal. Hij brengt lagen verf over elkaar heen, maar krabt en schuurt het ook weer weg. Het werk van Visch daarentegen komt als een gedachtestroom tot stand. Sommige beelden hebben herkenbare vormen, zoals het menselijk lichaam, maar deze zijn tegelijkertijd ongrijpbaar en soms vervreemdend. De poëtische titels nodigen je uit om je gedachten te laten dwalen.